Gewestelijk Natuurplan

Gewestelijk Natuurplan

Leefmilieu Brussel

  • Biodiversiteit
  • Openbare sector
  • Participatieve strategieën

Voor de uitwerking van het Gewestelijk Natuurplan deed Leefmilieu Brussel een beroep op 21 Solutions, in samenwerking met Ecores, voor de definitie en begeleiding van het participatieve proces. Een eerste traject met de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud leidde tot de definitie van een natuurvisie voor 2050 in het Brussels Gewest en strategische krachtlijnen. Het participatieve proces dat we uitwerkten op deze basis maakte het mogelijk om dit project te presenteren en te verbeteren met de verschillende betrokken partijen en om daarna te werken aan een actieplan op basis van vier krachtlijnen:

 

  • Behoud, inrichting en beheer van natuurlijke gebieden en soorten
  • Ontwikkeling van de natuur in de stad en integratie in stedelijke projecten
  • Sensibilisering, voorlichting, vorming en deelname aan de bescherming van de natuur en de biodiversiteit
  • Transversale thema’s en beleidsthema’s
Gewestelijk Natuurplan
Gewestelijk Natuurplan

 

 

Het bijbehorende traject dat wij definieerden en ontwikkelden bood de deelnemers de mogelijkheid om inspiratie op te doen bij de praktijken in diverse steden in het buitenland. Een video presenteerde de grote uitdagingen van de natuur in de stad.