Historische studies en bijzondere vergunningen voor beschermde gebouwen

Historische studies en bijzondere vergunningen voor beschermde gebouwen

 

 

Leefmilieu Brussel

  • Architectuur
  • erfgoed studies
  • Openbare sector

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een groot aantal beschermde gebouwen en kunstwerken, waarvan het beheer wordt toevertrouwd aan Leefmilieu Brussel. Om de bouwheren te helpen bij het maken van de juiste keuzes, kreeg 21 Solutions samen met het Atelier Moneo de opdracht om in samenwerking met stedenbouwkundigen en architecten historische, stedenbouwkundige en technische studies uit te voeren.

 

Vanuit historisch oogpunt belichten dergelijke studies de evolutie van een gebouw en zijn omgeving in de tijd, de stedelijke context, het oorspronkelijke concept en de de context van het werk van een architect. Het onderdeel stedenbouw behandelt alle aspecten die verband houden met de locatie, waaronder hydrografie, landschap en biodiversiteit, maar ook de toestand van het gebouw, de functies, de regelgeving en de juridische bescherming. Tot slot omvatten de technische studies ook analyses om de verschillende toestanden van een gebouw in kaart te brengen en essentiële informatie te verstrekken over de verbouwingen. Het team van 21 Solutions en Atelier Moneo heeft al een tiental studies uitgevoerd, onder meer voor het Molenaarshuis aan het Rood Klooster, de Neerpedeboerderij in het kader van het project Boeren-Bruxsel-Paysans, de Smidse in Jette en de Serres van Stuyvenberg.

Historische studies en bijzondere vergunningen voor beschermde gebouwen
Historische studies en bijzondere vergunningen voor beschermde gebouwen

L’équipe de 21 Solutions et de l’Atelier Monéo a ainsi déjà réalisé une dizaine d’études, notamment pour La Maison du Meunier au Rouge Cloître, la Ferme de Neerpede dans le cadre du projet BoerenBruxselPaysans, la forge de Jette ou encore les Serres du Stuyvenberg.