Participatieve Strategieën

Participatieve Strategieën

 

Verandering in de openbare ruimte, verandering in de organisatie, verandering in gedrag, verandering in de sociale organisatie…. Wij zijn ervan overtuigd dat de mens in het hart van de verandering staat en dat participatie een sleutelelement vormt in de transitie.

 

Onze aanpak

Een echte participatieve aanpak beperkt zich niet tot een goed doel, enkele faciliteringsinstrumenten en een goede planning: het is vooral een houding en een engagement. Of het nu gaat om burgers, medewerkers of actoren in een gebied, participeren kan niet worden afgedwongen, ze wordt aangeboden. Participatie wordt niet opgelegd maar groeit op basis van vertrouwen met respect en welwillendheid.

Participatieve Strategieën
Participatieve Strategieën

Onze aanbod

  • Co-constructie van een territoriale of organisatorische strategie
  • Participatieve benadering van lokale ontwikkelingsprojecten (urbanisme, mobiliteit, cohesie in de wijk, enz.) en duurzame projecten met meerdere actoren
  • Ontwikkeling van een samenwerkingscultuur (tools, methoden, opleidingen)
  • Animatie van netwerken van actoren
  • Begeleiding op maat
  • Gedeelde diagnose 

Onze knowhow

In de afgelopen 10 jaar hebben we tientallen groeperingen ondersteund, ecoteams in bedrijven gemobiliseerd, netwerken van multi-actoren begeleid en bijgedragen aan de definitie of implementatie van lokale, regionale en Europese projecten. De participatieve trajecten die we aanbieden gaan evenzeer over steun in de besluitvorming (gedeelde diagnoses, het definiëren van visies of actieplannen) als over het faciliteren van groepen voor een gezamenlijke actie ten gunste van een duurzame transitie. 

Voor de participatie van burgers kunt u zich laten inspireren door ons Witboek.

Ontdek enkele referenties