Het Gewestelijk Mobilteitsplan Good Move

Het Gewestelijk Mobilteitsplan Good Move

Brussel Mobiliteit

  • Mobiliteit
  • Openbare sector
  • Participatieve strategieën

Voor de ontwikkeling van het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan lanceerde Brussel Mobiliteit Good Move, een grootschalig participatief proces. Als lid van het consortium dat verantwoordelijk is voor het opstellen van het plan, samen met de studiebureaus Transitec, Espaces-Mobilités en Tridee en het communicatiebureau Sennse, nam ons bureau de taak op zich om dit unieke participatieve multi-actorentraject te definiëren en te leiden. Daarbij werden mobiliteitsexperts en actoren uit de economische sector, verenigingen, bedrijven, administraties en burgers samengebracht.

 

Het doel was drieledig :

  • Bevorderen van het draagvlak door deze complexe onderwerpen begrijpelijker te maken en de transparantie van het proces te waarborgen, door alle voorbereidende documenten, onderzoeksresultaten en voorstudies beschikbaar te stellen;
  • Verbeteren van de visie en van de actievoorstellen van het plan door de integratie van meerdere expertises;
  • Bevorderen van het draagvlak, omdat een mobiliteitsplan niet kan worden uitgevoerd zonder ieders medewerking.
Het Gewestelijk Mobilteitsplan Good Move
Het Gewestelijk Mobilteitsplan Good Move

Vanaf de voorbereidende fase tot de definiëring van het voorontwerp, inclusief de definiëring van de strategische richtlijnen en acties, werd de input van de belanghebbenden geconcretiseerd via de organisatie van transversale workshops, bilaterale bijeenkomsten en werkgroepen, aangevuld met een dertigtal technische vergaderingen, twee fora en een onlineplatform voor deelname.

 

 

Aan het einde van deze tweeënhalf jaar van co-constructie wordt Good Move nu bijna unaniem gezien als een ambitieus en opbouwend plan met een duidelijke visie.

 

Meer weten over Good Move: https://goodmove.brussels