Brusselse speelplaatsen

Brusselse speelplaatsen

perspective.brussels – Leefmilieu Brussel

  • Openbare sector
  • Participatieve strategieën
  • Scholen

 

21 Solutions kreeg een studieopdracht om de speelplaatsen van de scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren en een gids van goede praktijken op te stellen voor de inrichtende machten. In de stedelijke gebieden moeten de speelplaatsen een antwoord bieden op verschillende uitdagingen: het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen garanderen en bevorderen, maar ook de ecologische beperkingen en de milieudoelstellingen van het gewest integreren en tegelijk openstaan voor de behoeften van de wijk.

 

De ondersteuning van acht scholen uit beide gemeenschappen maakte het mogelijk om de situatie op elke speelplaats te analyseren en om creatieve en vernieuwende acties uit te werken. In samenwerking met de bureaus AAC Architecture en Omgeving, het collectief Dear Pigs en het bureau Cuistax ontwikkelde en organiseerde 21 Solutions workshops met de verschillende doelgroepen: studenten, ouders, docenten, medewerkers, schoolleiding en de inrichtende machten. De conclusies van de opdracht werden in een praktische gids voor scholen gegoten.

Brusselse speelplaatsen