Evenementen en afvalpreventie

Evenementen en afvalpreventie

 

Visit Brussels

  • Afval
  • milieubeheer
  • Openbare sector

 

Hoe beperken we de milieueffecten van evenementen in het Brussels Gewest, met name op het vlak van afval? Om deze vraag te beantwoorden, voerde 21 Solutions in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een milieudiagnose uit van drie grote evenementen georganiseerd door het toerismebureau Visit Brussels: het beroemde Stripfestival, het festival eat! Brussels en het Irisfeest.

 

Duurzame voeding, mobiliteit, afval, sanering, recyclage, grondstoffen, energie, water … Het team heeft een volledige evaluatie uitgevoerd en concrete aanbevelingen geformuleerd om de organisatie van evenementen in Brussel te verbeteren en in het bijzonder het afval dat ze genereren aanzienlijk te verminderen.

Evenementen en afvalpreventie