Ecologische voorbeeldfunctie van overheidsdiensten

Ecologische voorbeeldfunctie van overheidsdiensten

 

Leefmilieu Brussel

  • Certificering
  • milieubeheer
  • Openbare sector

Wat zouden de organisatorische, financiële en ecologische effecten zijn van een verplichte voorbeeldfunctie op het gebied van milieu voor de overheidsdiensten in het gewest? Deze vraag kreeg 21 Solutions om input te geven aan de reflecties daarover van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

 

Samen met haar partner Comase realiseerde 21 Solution een kadaster, een documentatiestudie, individuele diepte-interviews, een online enquête en een focusgroep om de impact van zo’n voorbeeldfunctie te beoordelen.

 

Ruim 270 openbare en aanverwante organisaties werden geïnventariseerd, samen goed voor meer dan 2.700 gebouwen en 16 verschillende bestemmingen. Ruim een derde van de organisaties is reeds betrokken in een initiatief om een ecologische voorbeeldfunctie te geven, erkend door het Gewest of op internationaal niveau.

 

 

Ecologische voorbeeldfunctie van overheidsdiensten
Ecologische voorbeeldfunctie van overheidsdiensten

 

Daaruit blijkt dat zo’n initiatief de milieueffecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daadwerkelijk significant zou kunnen doen dalen, waarbij eveneens substantiële kostenbesparingen mogelijk zijn. De voorwaarde is wel dat er een eenvoudige en duidelijke voorziening is, die aanmoedigt om dit initiatief over te nemen en te dragen op elk niveau.