Inrichting van het park Menin-Zwarte Vijvers

Inrichting van het park Menin-Zwarte Vijvers

 

Gemeente Sint-Jans-Molenbeek

  • Openbare sector
  • Participatieve strategieën
  • Territoriale ontwikkeling

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gebruikers, buurtverenigingen en bewoners zich een openbare ruimte toe-eigenen? Dat is de taak die de gemeente Sint-Jans-Molenbeek gaf aan 21 Solutions voor het recreatief park op de hoek van de Meninstraat en Zwarte Vijversstraat. Het team ontwikkelde en leidde een participatieve strategie om gezamenlijk projecten voor het park te definiëren, om ervoor te zorgen dat deze projecten door burgers of verenigingen werden gedragen en om het positieve gevoel als parkbezoeker te bevorderen.

 

Na een zeer gedetailleerde diagnose van het park en het gebruik ervan met de omwonenden, lokale verenigingen en gebruikers (kinderen en ouders in het bijzonder), organiseerden we twee feestelijke bijeenkomsten met ludieke workshops. Dat leidde tot het voorstellen van projecten voor de herontwikkeling en herbestemming van het park en de mobilisering van een plaatselijke groep van trekkers. Geleidelijk aan werden verschillende projecten uitgevoerd, van een muurschildering tot het voetbalveld en een bewustmakingscampagne tegen zwerfvuil. De gemeente creëerde en financierde zelfs een speciale functie binnen een van de lokale vzw’s om de animatie van het systeem en de duurzaamheid van het project te garanderen.

Inrichting van het park Menin-Zwarte Vijvers