EMAS en herziene ISO 14001-norm

EMAS en herziene ISO 14001-norm

 

Praktische fiche

Binnen haar beheeropdracht van de helpdesk voor het Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem EMAS voor de Europese Commissie werkte 21 Solutions mee aan de ontwikkeling van deze belangrijke infofiche, die inzicht geeft in de herziening van de ISO 14001-norm en de gevolgen ervan voor het EMAS-reglement.

 

De nieuwe versie van ISO 14001 is de derde herziening sinds de start in 1996 en werd gepubliceerd in september 2015. Deze versie introduceert de ‘High Level Structure’ (HLS) die moet worden geïmplementeerd in alle normen van het ISO-beheersysteem. Het doel hiervan is de eisen van verschillende normen te integreren in één overkoepelend beheersysteem. De herziening breidde de standaard ook uit door 21 onderwerpen ter verbetering te integreren en door het milieubeheersysteem meer te integreren in de kernactiviteiten van de organisatie. Met deze herziening van de norm wil ISO een stabiele en gemeenschappelijke reeks eisen bieden voor ten minste tien jaar.

 

Bekijk de fiche

EMAS en herziene ISO 14001-norm