Meetings Go Green : nieuwe handbook over circulaire economie voor de event sector

Meetings Go Green : nieuwe handbook over circulaire economie voor de event sector

Uw oplossing voor een afvalvrij evenement

Een 24-pagina handbook vol met Best practices in de circulaire en deeleconomie voor de event sector

 

Het doel van deze gids is om aan eventorganisatoren tips, goede werkwijzen en actiemethodes te geven zodat ze milieuvriendelijke activiteiten met weinig afval kunnen organiseren, door te kiezen voor verschillende vernieuwende en bestaande oplossingen.

Deze tool werd ontwikkeld in het kader van het project Meetings Go Green, op initiatief van MPI Belgium Chapter en gesubsidieerd door Leefmilieu Brussel in het programma Brussels Waste Network (BWN). Het BWN begeleidt en adviseert Brusselse ondernemingen in verband met preventie en afvalbeheer.

Het BWN zorgt voor de ontwikkeling van een netwerkverband tussen de milieuadviseurs uit verschillende sectoren zodat ze kunnen uitwisselen over preventiepraktijken en methodes voor het afvalbeheer van ondernemingen. Het project « Meetings Go Green » heeft als doel de sensibilisering van eventorganisatoren (bv : hotels, bedrijven, traiteurs, vergaderzalen, enz.) aan de hand van 4 workshops die in 2016 plaatsvonden, gecoördineerd door het adviesbureau voor leefmilieu « 21solutions » en het duurzame communicatiebureau « Yuzu ».

Een groot aantal discussies, presentaties en gedachtewisselingen onder de deelnemers hebben bijgedragen tot de vervolmaking van deze gids. Verschillende onontbeerlijke aspecten kwamen aan bod : duurzaam aankopen, de vermindering van voedselverspilling, het sorteren van afval, recyclage, eco-conceptie (concept dat verder in de gids wordt uitgelegd) en het hergebruik van materiaal op het evenement.

In totaal hebben een zestigtal deelnemers van een hele reeks interventies mogen genieten, aangevuld met een aantal voorbeelden van professionals of actoren van de event sector (bedrijven, verenigingen…). Deze gids richt zich tot alle eventplanners en -leveranciers die events organiseren of in het kader van events werken overal in België en onder meer in Brussel.

Bent U op zoek naar oplossing voor een afvalbrij evenement ? Contacteer Laure Dupuy : laure@21solutions.eu of +32 2 502 99 93 om er meer over te weten.

Download de Handbook in FR – NL – ENG

Meetings Go Green : nieuwe handbook over circulaire economie voor de event sector