"Geef je wijk een nieuwe adem", de nieuwe projectoproep voor burgers die uw leven zou kunnen veranderen!

Deze herfst lanceert Leefmilieu Brussel zijn grote projectoproep voor collectieve burgerinitiatieven. Geef uw wijk een nieuwe adem door samen met buren, vrienden of collega’s een burgerproject in te dienen. Er is informatie, hulp, begeleiding en financiële steun tot 15.000 euro voorzien.

De context

Een stukje openbare ruimte herinrichten, een collectieve moestuin aanleggen, een givebox lanceren, …

Het algemeen kader: een burgerdynamiek ontwikkelen en onderhouden om zijn levenskader te verbeteren door het samenleven met respect voor iedereen te bevorderen.

De projecten

Enkele concrete toepassingen: met de buren praten, de uitwisseling van recepten organiseren, leren herstellen in plaats van weggooien, een lokaal terrein inrichten om te composteren, te tuinieren, te spelen, …

De oproep voor collectieve burgerinitiatieven waartoe Leefmilieu Brussel u uitnodigt, zou uw leven wel eens kunnen veranderen…

De eerste stap

Samen staan we sterker! Een van de doelstellingen van de nieuwe projectoproep die deze herfst wordt gelanceerd, is werken in een collectieve dynamiek waarbij ieders kwaliteiten worden gedeeld. Groenten kweken zonder een tuinier te zijn of een diagnose van de wijk stellen terwijl men geen architect is, kan mensen afschrikken. Ervoor gaan, discussiëren met buren en een project durven indienen: dat is de grootste drempel die moet worden overwonnen.

De geschiedenis

Sinds de jaren 2000 lanceert Leefmilieu Brussel projectoproepen over verschillende milieuthema’s op verschillende tijdstippen van het jaar. Om de coördinatie van deze verschillende projectoproepen te vergemakkelijken en de communicatie ervan te verduidelijken, heeft Leefmilieu Brussel besloten de menselijke en financiële middelen te rationaliseren door jaarlijks 1 gegroepeerde projectoproep te lanceren.

Een keer per jaar

Burgergroepen zullen een keer per jaar een kandidatuur kunnen indienen om een project te ontwikkelen rond een thema van duurzame ontwikkeling: een kippenhok bouwen, kookworkshops organiseren, collectieve moestuinen aanleggen, een zero-afvalactie op touw zetten, hergebruik stimuleren, collectief composteren, enz. Of kiezen voor een meer globale aanpak en een Participatieve Duurzame Wijk”  oprichten.

De kandidaturen

De indiening van de kandidaturen wordt voorafgegaan door een infosessie, een workshop die het mogelijk zal maken om uw ideeën, uw doelstellingen te preciseren, uw twijfels te overwinnen en uw vragen te beantwoorden. Een jury zal de dossiers selecteren op basis van vooraf bepaalde criteria: een project dat duurzaam is in de tijd, dat gedragen wordt door een groep van burgers, een lokale actie, enz. De geselecteerden krijgen een financiële ondersteuning en een begeleiding die is aangepast aan hun project.

De materiële middelen

De projectoproep wil de Brusselaars aanzetten om hun levenskader te verbeteren door te beantwoorden aan de bekommernissen van de bewoners van een wijk, een straat of een gebouw die hun verantwoordelijkheid zullen opnemen. Leefmilieu Brussel helpt de burgers met de uitrusting: bakken voor regenwaterrecuperatie, organisatie van een lokaal evenement, constructie van een tuinhuisje, … Er zijn te veel materiële middelen om op te noemen.

De begeleiding

Leefmilieu Brussel biedt u de kans gebruik te maken van een begeleiding van zowel professionelen inzake het beheer van groepen en collectieve dynamiek als van experten in de verschillende thema’s.

Interesse? U heeft 5 opties:

  1. De Participatieve Duurzame Wijken voor de projecten op het niveau van een hele wijk, met een methodologische begeleiding en de ondersteuning van coaches en technische experten. Bestaande voorbeelden: www. participatieveduurzamewijken.be.
  2.  Een collectieve moestuin om gezamenlijk een moestuin in de stad te beginnen als plaats van productie, natuur, delen en gezelligheid. Bestaande voorbeelden: www.potagersurbains.be.
  3. Collectief composteren om een efficiënte composthoop te maken, geschikt voor een groep van buren die het beheer van organisch afval combineren met gezelligheid (www.wormsasbl.org).
  4. Een Good Food-project – duurzame voeding om een collectief project te lanceren rond het thema van gezonde, milieuvriendelijke, lokale en seizoensgebonden voeding.
  5.  Een zero afval-project voor een soberdere levenswijze, om meer na te denken over onze behoeften of alternatieven te ontwikkelen voor de aankoop van nieuwe goederen.

De kalender

  • 20 september 2016 : informatieworkshop bij Leefmilieu Brussel (Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel) van 18u30 tot 21u (inschrijving via ecocons@leefmilieu.brussels).
  • 17 oktober 2016: uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen
  • 28 oktober 2016: de selectiejury neemt een beslissing
  • Vanaf november 2016: start van de begeleiding van de projecten (in functie van de projecten)
Datum van de update: 30/08/2016
Documenten:
Contact: