Word energievrijwilliger in uw gemeenschap!

Word energievrijwilliger in uw gemeenschap!

Gratis opleiding om het energieverbruik van huishoudens te verminderen

Wilt u graag meewerken aan concrete oplossingen om de klimaatverandering en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen in uw gemeenschap aan te pakken ?

21 Solutions biedt u een gratis oplossing om huishoudens te helpen bij hun energiebesparing.

Waaruit bestaat deze opleiding ?

Het doel is dat u na 2 opleidingssessies in staat bent om huisbezoeken te brengen aan particulieren om hen te helpen hun energieverbruik te verminderen met enkele eenvoudige milieutips.

Op het programma: 1 halve dag en 1 volledige dag praktische opleiding (een weekavond en een zaterdag) in Brussel (of elders) [1], in de maand september, waarin de volgende punten aan bod komen:

  • Inleiding in de klimaatverandering, (fossiele en hernieuwbare) energie en gezondheidseffecten
  • Milieutips voor de belangrijkste voorzieningen in huis: verwarming, warm water, verlichting en huishoudapparaten
  • Een huisbezoek afleggen: welke instrumenten heeft u, welke adviezen geeft u en hoe rekruteert u de huishoudens

Deze praktische opleiding verschaft u talloze instrumenten waarmee u particulieren kunt helpen om hun energiefactuur te verlagen.

[1] De opleiding kan ook worden georganiseerd in een andere regio als ze aan minstens 12 personen gegeven wordt.

Voor wie is de opleiding bedoeld ?

Deze opleiding past in het Europese programma SPIRIT, dat lokale partners hebben opgezet in acht lidstaten, met de steun van het programma Intelligent Energy Europe.De partners werken samen met de religieuze gemeenschappen om een programma te ontwikkelen voor energiebesparing binnen huishoudens.

Dit Europese project is gericht op leden van religieuze gemeenschappen in de brede zin: scholen van het confessionele onderwijs, jeugdbewegingen, religieuze verenigingen, parochieleden of leden van een religieuze gemeenschap. Het project is gericht op alle gemeenschappen, ongeacht de geloofsovertuiging: christelijk (katholiek, protestant, orthodox, …), islamitisch, joods, boeddhistisch, …

Er is geen enkele voorwaarde voor de opleiding: alle deelnemers aan de opleiding verbinden zich ertoe om de opleiding in de praktijk te brengen door huisbezoeken te brengen aan mensen binnen hun netwerk.

In België is het studiebureau 21 Solutions verantwoordelijk voor de organisatie van deze opleidingen en voor de ondersteuning van de opgeleide mensen bij de realisatie en de opvolging van huisbezoeken.

LEES MEER: https://www.21solutions.eu/project/the-spirit-project/

Bent u geïnteresseerd in deze opleiding ? Vul dan het online voorinschrijvingsformulier in:

Créez votre propre sondage sur les commentaires des utilisateurs

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met :

Alessandra Kegeleirs

alessandra@21solutions.eu

Tel: 0032 2 502 99 93

Londenstraat 17

1050 Brussel

www.21solutions.eu

 

Word energievrijwilliger in uw gemeenschap!