Vacature: Circular Economy Project Manager

Vacature: Circular Economy Project Manager

Zin om aan te sluiten bij een supercool team en samen te werken aan inspirerende, innovatieve en zinvolle projecten?

 

Stuur zo snel mogelijk je sollicitatie voor de functie van Circular Economy Project Manager bij 21 Solutions!

 

=> Start: zo snel mogelijk en ten laatste begin oktober

 

Context

 

21 Solutions adviseert, begeleidt en ondersteunt organisaties bij de uitdagingen van de transitie en zet de mens in het centrum van de verandering. Enkele onderwerpen die ons nauw aan het hart liggen: energie, milieu, mobiliteit, afval, bouw, ruimtelijke ontwikkeling, voeding, biodiversiteit, circulaire economie en burgerschap.

 

We werken op verschillende niveaus, zowel strategisch denken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en als implementatie van praktische oplossingen op het terrein. Dat behelst onder meer de cocreatie of uitvoering van grootschalige regionale plannen, zoals het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan en de regionale strategie voor de economische transitie. We geven ook advies aan bedrijven over deze onderwerpen.

 

We zoeken een dynamische, enthousiaste en creatieve persoon om ons team te versterken bij projecten rond de circulaire economie en het duurzaam beheer van hulpbronnen en afvalstoffen. Iemand die het team eventueel ook kan ondersteunen bij de begeleiding van bedrijven bij hun milieubeheer. Heb jij dit profiel? Dan ontvangen we graag zo snel mogelijk je cv en motivatiebrief!

 

Functie

 

21 Solutions verleent strategische, organisatorische en administratieve ondersteuning aan de coördinatie van het gewestelijk Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan dat Leefmilieu Brussel ontwikkelt. In dat kader ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van de piloten van de maatregelen, de mobilisering van de gemeenschap van actoren, de organisatie van een jaarlijks evenement en de facilitering van uitwisseling van informatie en ervaringen.

 

Samen met andere leden van het team vervul je ook de rol van afvalfacilitator voor professionals, die de naleving van de verplichtingen voor niet-huishoudelijk afval bevordert en uiteenlopende organisaties begeleidt in dit proces.

 

Voor deze opdracht heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 • Beheer van de helpdesk en behandeling van vragen van bedrijven
 • Uitvoering van afvalaudits
 • Ontwikkeling van communicatie- en sensibilisatietools
 • Ondersteuning van een thematische werkgroep over het beheer van professioneel afval
 • Versterking van de samenwerking tussen actoren (vertegenwoordigers van bedrijven, sectorale federaties en diverse regionale en gemeentelijke initiatieven)

Je krijgt ook de taak om bedrijven en overheden aan te moedigen om zich te verbinden tot een continu verbeteringsproces van hun milieuprestaties, om de belangrijkste elementen van een milieubeheersysteem in te voeren en om eventueel een milieucertificaat te behalen. Je zal ook deelnemen aan de lopende onderzoeken naar de transitie van het Brussels Gewest naar een meer circulaire economie en om deze concepten te integreren in de lopende begeleiding en in de ontwikkeling van instrumenten.

 

Kortom, jouw rol bestaat uit een slimme mix van strategische reflectie en operationele uitvoering om het Brussels Gewest klaar te maken voor de toekomstige uitdagingen op het innovatieve gebied van de circulaire economie, waarbij je processen met meerdere actoren begeleidt.

 

Als lid van ons team mag je het volgende verwachten

 • Je wordt ondersteund tijdens goede momenten en op momenten dat het iets moeilijker gaat
 • Je krijgt de kans om volgens jouw mogelijkheden bij te dragen aan het bestuur van een bedrijf in transitie
 • Je wordt uitgenodigd om mee te werken aan de ontwikkeling van innovatieve instrumenten en werkmethoden
 • Je wordt betrokken bij de inventarisatie van goede praktijken en de communicatie daarvan (bv. via websites, brochures, richtlijnen), bij de organisatie van opleidingen, participatieve workshops en evenementen, bij het uitbouwen van onze privé en publieke klanten, bij onderzoek en innovatie in begeleidingsmethodes
 • Je krijgt een continue leerschool dankzij de interne uitwisseling en samenwerking

Profiel 

 • Universitair of gelijkwaardige ervaring: milieu, menswetenschappen, economie
 • 3 jaar ervaring in projectbeheer op het gebied van duurzame ontwikkeling in bedrijven en/of uitvoering van regionale strategieën, vooral op het vlak van afvalbeheer en circulaire economie
 • Goede kennis van het Brusselse institutionele milieu
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Creatief, initiatiefrijk en interesse voor nieuwe uitdagingen
 • Organisatievermogen, prioriteiten kunnen bepalen
 • Zelfstandig en in team kunnen werken
 • Uitstekend relationele vaardigheden
 • Perfecte mondelinge en schriftelijke communicatie en synthetisch vermogen
 • Taalkennis: tweetalig NL-FR en goede beheersing van het Engels
 • Flexibel en sociaal
 • Aantoonbare interesse voor innovatieve en duurzame economische modellen

Wij bieden

 • Een tijdelijk voltijds contract tot mei 2022, eventueel gevolgd door een vast contract
 • Een salaris in verhouding met je ervaring en diverse voordelen
 • Grote autonomie in je werk
 • Een zinvolle, motiverende en gevarieerde job in een bevlogen team

 

Solliciteren

 

We  verwachten je cv + motivatiebrief voor 31 augustus om 12 uur via laetitia@21solutions.eu (Laetitia Dujardin).

Om de verwerking van de sollicitaties te vergemakkelijken, vragen we je om je bestanden liefs in PDF-formaat onder de volgende naam te versturen:

[Naam + initiaal + CV] voor je cv (voorbeeld: Dujardin_L_CV)

[Naam + initiaal + MB] voor de motivatiebrief (voorbeeld: Dujardin_L_MB)