EMAS - ISO 14001 - Label Eco-dynamische onderneming – Groene Sleutel - ISO 20121

Een milieubeheersysteem? Om wat mee te doen?

Eerst en vooral de impact op het milieu beperken, terwijl u aan de noden van uw klanten blijft voldoen. Geen plaats dus voor greenwashing bij een aanpak van het type EMAS, de groene sleutel, ISO 14001 of het label van Eco-dynamische onderneming. Maar ook geen kwaliteitsverlies want de bedrijven hebben een duurzaam imago te verdedigen.

 

Met een milieubeheersysteem kan men zich focussen op de grootste milieu-impact zodat men deze eerst kan aanpakken. Er wordt dus eerst gekeken naar wat het milieu echt nodig heeft en daarna bekijken we de middelen die het bedrijf ter beschikking heeft. Zo omvat de EMAS-registratie bijvoorbeeld twee bijzondere eigenschappen: de inspanning moet participatief zijn, dat betekent dat alle teams moeten meewerken… En deze inspanning wordt gemeten, de gevolgen worden geëvalueerd en daarna worden ze door een derde goedgekeurd en gepubliceerd: Iedereen die dat wil kan deze milieuverklaring bekijken, ze is het bewijs van een dynamische en continue verbetering.

Coaching, opleiding en ontwikkeling van aangepaste hulpmiddelen

Al meer dan 10 jaar begeleidt 21 Solutions zowel in België als in het buitenland openbare en privé-instellingen bij de invoering van een milieubeheersysteem volgens de eisen van EMAS en ISO 14001. We hebben zo’n twintigtal openbare en privé-organisaties begeleid en/of geauditeerd inzake een milieu-aanpak volgens EMAS, Label Eco-dynamische onderneming, ISO 14001 en carbon footprint (drukkerijen, evenementenbedrijven, schoonmaakbedrijven, cateringbedrijven, cultuurcentra, hotels, afvalsorteercentra, federale overheden, sociale economie, chocolaterie, etc.).

 

Dankzij onze ervaring ontwikkelen we niet alleen hulpmiddelen voor de invoering van een milieubeheersysteem, we verfijnen ze ook. We hebben hiervoor ook deelgenomen aan talrijke Europese projecten in de toeristische sector (MOVE-IT), van heel kleine ondernemingen (Ecotoolkit) en van de tertiaire sector (Green Office).

 

Als voormalig stichtend lid van de Eco-Conseil Entreprise is Marcel van Meesche erkend voor de ontwikkeling van innovatieve hulpmiddelen voor milieubeheer zoals EMAS easy en de ecokaarten. Hij gebruikt eenvoudige en praktische methodes die gebaseerd zijn op het visueel gedeelte en de betrokkenheid van de deelnemende partijen en hij leert anderen hoe ze met deze methodes kunnen werken.

 

Keep it Simple and Smart ! (een van de aanpassingen van het KISS-principe, 1923)

Projects