ECOLOGISCH BOUWEN EN RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK

Onze expertise inzake duurzame stedenbouw steunt op de uitdagingen die verbonden zijn zowel aan energiebesparing als aan renovatie.

Duurzaam bouwen ja, maar….

Ecologisch bouwen op schaal van de stad vereist een grondige kennis van deze bijzondere en steeds evoluerende sector.

Bij 21 Solutions ontbreekt het niet aan hulpmiddelen: perfecte kennis van het netwerk en relevante spelers in België, een goed beeld van de complexe onderliggende uitdagingen, onze ervaring in ecologisch bouwen is gegroeid dankzij de veelzijdige projecten die we op dit gebied in Brussel en in Wallonië hebben geleid.

Concreet ?

We zijn niet alleen partner van het CERAA voor de redactie en uitgave van de Guide pratique de l’éco-construction (Praktische gids voor ecologisch bouwen) en van de Guide des bâtiments exemplaires (Gids van de voorbeeldgebouwen), maar we organiseren ook talrijke workshops en bezoeken rond het thema van ecologisch bouwen en voorbeeldgebouwen.

Vermits we betrokken waren bij de oprichting van een van de 6 energiehuizen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, staan we velen bij met informatie, tips en raad inzake rationeel energieverbruik, isolatie, en ecologisch en duurzaam renoveren.

Onze experts werken ook samen met het Referentiecentrum Bouw om bijeenkomsten te organiseren over gevarieerde onderwerpen zoals de renovatie van oude houten raamkozijnen en de herstructurering van het netwerk van opleidingscentra voor (ecologisch) bouwen. 21 Solutions houdt ook regelmatig audits of zorgt voor begeleiding in de openbare of in de privésector, of enkel voor de rekening van particulieren, inzake energieverbruik in ruime zin.

 

 

 

 

Maar is het leven van de grootsteden sinds enkele jaren niet zo onhoudbaar geworden dat het gepast wordt om remedies aan te bevelen? Le Corbusier, 1923

Projects