VILCO : de collaboratieve stad

VILCO : de collaboratieve stad

Innoviris – Actieonderzoek Co-Creatieproject Veerkrachtige stad

  • Burgerschap
  • Openbare sector
  • Participatieve strategieën

 

Van 2017 tot 2020, nam 21 Solutions deel aan dit actie-onderzoek, in samenwerking met Brulocalis, Strategic Design Scenarios en de Stichting voor Toekomstige Generaties.  

 

Het project onderzoekt de samenwerking tussen burgerinitiatieven en lokale overheden. Want het Brussels Gewest zit vol met dynamische burgers die zich inzetten voor hun buurt, het algemeen welzijn, een beter leven en een betere wereld. De gemeentelijke en gewestelijke besturen ontwikkelen van hun kant een groot aantal milieubeleidsmaatregelen en willen de burgerinitiatieven ondersteunen.

 

Maar hoe kunnen we deze samenwerking vergemakkelijken en bestuursvormen voorstellen die niet ‘voor’ maar ‘met’ de burgers worden gemaakt?

VILCO : de collaboratieve stad
VILCO : de collaboratieve stad

Rond deze gemeenschappelijke aanpak verzamelt het team van VILCO gewestelijke besturen, de academische wereld, burgerinitiatieven, de federatie van wijkcomités, de federatie van de transitie-initiatieven en experts in participatie, duurzame ontwikkeling en stadsplanning. Het ontwikkelde een vernieuwende methodologie om te experimenteren met nieuwe samenwerkingsverbanden binnen 5 Living Labs, samen met de administratie, het gemeentebestuur en de inwoners van Watermaal-Bosvoorde, Etterbeek, Brussel-Stad, Ukkel en Leefmilieu Brussel. Deze derde plaatsen maken het mogelijk om nieuwe vormen van samenwerking uit te testen, zoals ontmoetingen tussen politici en burgers, ondersteuning en begeleiding bij de co-constructie van bijvoorbeeld buurtvergaderingen, het opzetten van participatieve budgetten en het delen van middelen met burgers, in bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimten.

Ontdek het VILCO onderzoeksrapport.
Dit document geeft een samenvatting van de driejarige parcours en de belangrijkste leerpunten.

 

Meer weten : http://vilco.brussels