Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE)

Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE)

Leefmilieu Brussel – hub.brussels – Innoviris – Net Brussel

  • Circulaire economie
  • Openbare sector
  • Participatieve strategieën

21 Solutions werd door Leefmilieu Brussel gekozen om het GPCE te coördineren en te leiden in samenwerking met de studiebureaus Greenloop en EcoRes. Dit ambitieuze programma ter ondersteuning en ontwikkeling van de circulaire economie in het Brussels Gewest ging in 2016 van start en heeft tot doel de milieudoelstellingen om te zetten in economische opportuniteiten, de lokale economie te verankeren en bij te dragen tot de creatie van werkgelegenheid. Het programma omvat 111 transversale sectorale, territoriale en bestuurlijke maatregelen.

 

Als coördinator van de verschillende partners van het programma nam 21 Solutions actief deel aan de ontwikkeling van het samenwerkingsplatform voor het beheer van de uitvoering van het actieplan. Dit platform wordt door het team dagelijks beheerd om de continue stroom aan informatie te bevorderen en om het projectmanagement voor de 200 verantwoordelijken en belanghebbenden, de rapportage en de communicatie te vergemakkelijken.

Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE)
Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE)

De twee symposia die het team in 2017 en 2018 heeft georganiseerd, hebben met succes bijgedragen tot de bevordering van de gewestelijke aanpak in de circulaire economie en tot het creëren van de dynamiek voor alle betrokken actoren, zowel op gewestelijk als op Europees niveau. Workshops, seminars, ondersteuning door thematische coördinatoren en verantwoordelijken stimuleren de samenwerking binnen het GPCE via een collectieve intelligente aanpak. In samenwerking met het agentschap Arctik draagt 21 Solutions ook bij tot de externe communicatie van het programma via het beheer van de BeCircular website en nieuwsbrieven.

 

Met zijn expertise en netwerk in duurzaam bouwen is 21 Solutions in het kader van het GPCE ook specifiek belast met de ondersteuning van de Brusselse bouwsector. Onze tussenkomst heeft het mogelijk gemaakt om hen te identificeren en samen te brengen, om een gemeenschappelijke visie voor de sector te ontwikkelen en om een echte strategie op te zetten.

 

Meer weten : www.circulareconomy.brussels