Milieubeheer bij MCA Recycling

Milieubeheer bij MCA Recycling

 

  • Certificering
  • milieubeheer
  • privé sector

MCA Recycling is al meer dan 15 jaar actief in het beheer van afval van kantoren en evenementen en wordt daarbij sinds 2012 ondersteund door 21 Solutions. Na de implementatie van een milieubeheersysteem in overeenstemming met ISO 14001 en EMAS evalueerde ons team het onderhoud van het systeem en ondersteunde dit met een aantal interne audits.

 

Al heel snel werd de milieuaanpak nauw verbonden met een kwaliteitsaanpak: in de tool DotSimply die wij ontwikkelden en implementeerden bij MCA Recycling kunnen afvalophalers het type en het volume opgehaald afval ingeven en eventuele bezorgdheden rapporteren. Deze globale aanpak, die wordt aangevuld met een Bilan Carbone®, biedt MCA Recycling de mogelijkheid om verbetertrajecten bij bepaalde afvalsectoren te identificeren en nieuwe afzetmogelijkheden te vinden, vanuit de benadering van de circulaire economie.

 

Milieubeheer bij MCA Recycling