Label Ecodynamische Onderneming

Label Ecodynamische Onderneming

 

Leefmilieu Brussel

 

  • Certificering
  • milieubeheer
  • privé sector

 

21 Solutions zorgt voor een continue tweetalige helpdesk en biedt ondersteuning aan organisaties die betrokken zijn bij het verkrijgen van het Label Ecodynamische Onderneming.

 

Dit officiële en gratis label wordt uitgereikt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en beloont en stimuleert Brusselse bedrijven, verenigingen en instellingen die actief de impact van hun activiteiten op het milieu verminderen.

 

De experts van 21 Solutions eperts staan ter beschikking van de kandidaten om al hun vragen te beantwoorden over de labelingsprocedure en de evaluatiecriteria, maar vooral over hun milieubeheer (naleving van de regelgeving, toezicht op de prestatie-indicatoren, betrokkenheid van de werknemers, toepassing van goede praktijken, …) en over alle milieuaspecten: rationeel energiegebruik, afvalbeheer, duurzame mobiliteit, groene aankopen, … Maandelijkse informatiesessies en workshops stellen kandidaten in staat om zo veel mogelijk vooruitgang te boeken in hun kandidatuur.

Label Ecodynamische Onderneming
Label Ecodynamische Onderneming

Parallel hiermee organiseert en coördineert 21 Solutions informatiesessies en thematische opleidingen, aangepast aan de behoeften van de kandidaten, met behulp van verschillende experts. Er worden ook sectorale referentiekaders aangeboden om het label open te stellen voor zo veel mogelijk activiteitengebieden. Het team coördineert eveneens de jaarlijkse ceremonie van de labeluitreiking en het strategisch plan voor de externe communicatie, in samenwerking met het agentschap Arctik.

 

 

Meer weten: www.ecodyn.brussels