PARTICIPATIEF LUIK VAN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT BOSNIE IN SINT-GILLIS

De uitdagingen

Het Duurzaam wijkcontract Bosnië is het zesde wijkcontract van de gemeente Sint-Gillis. Meerdere projecten die voortgevloeid zijn uit deze contracten spelen zich af aan de rand van of binnen de perimeter en waren het begin van de heropleving (huizenblok Rodelle, huizenblok drukkerij/Belgrado, openbare ruimten zoals het Betlehemplein en de straat Th. Verhaegen, het plein van de twee banken en de kruising van de Vorstlaan en de Combazstraat).

Omdat deze wijk zo dichtbevolkt is, het is van de meest dichtbevolkte wijken in België, is het creëren van nieuwe huisvesting, wat een van de voornaamste doelstellingen is van de duurzame wijkcontracten, hier niet relevant. Bovendien worden meerdere acties in de perimeter gefinancierd door het programma FEDER, zoals bijvoorbeeld Village Partenaire en het Huis van culturen.

De belangrijkste doelstelling van dit duurzaam wijkcontract is om de leefomgeving van de bewoners te verbeteren

De oplossingen

21 Solutions was verantwoordelijk voor het luik participatie van de studieopdracht die door het ERU werd gecoördineerd voor de uitwerking van een Duurzaam Wijkcontract Bosnië in Sint-Gillis. Participatie gebeurt op 3 verschillende maar uiterst complementaire niveaus:

–  Aanpak ten opzichte van het grote publiek: de burgers, buurtbewoners, wijkgebruikers, arbeiders, handelaars, etc.

–  Aanpak ten opzichte van de drijvende krachten die bestaan uit: verenigingen, wijkcomités, aanwezige structuren in de wijk,

–  Aanpak ten opzichte van ambtenaren: diensten, openbaar onderwijs, sport, senioren, jonge kinderen, jeugd, huisvesting, buitenschoolse activiteiten, preventie, politie, etc.

Op basis van de voornaamste vaststellingen en de diagnose werden 3 belangrijke uitdagingen bepaald:

  1. De huisvesting en de leefomgeving verbeteren
  2. De sociale samenhang versterken
  3. Ondersteuning aan kleine buurtondernemingen en aan de economie

De resultaten van het participatief proces hebben gediend om een actieprogramma uit te werken en ze werden eind 2012 opgenomen in het basisdossier van het duurzaam wijkcontract.

Projects

linked to the same topic