OPLEIDING LOKALE AGENDA 21 IN WALLONIE

Opleiding Lokale Agenda 21 in Wallonië: Uitwisseling van goede praktijken en participatieve processen

Een opleiding die gebaseerd is op de participatieve processen

De ABECE (Association Belge des Eco-conseillers et des Conseillers en Environnement) heeft deze opleiding, in samenwerking met Espace Environnement en 21 Solutions, gecoördineerd. De opleiding is gericht zowel op Waalse gemeenten die reeds over een agenda 21 beschikken als op de gemeenten die pas een agenda aan het uitwerken zijn.

Een lokale Agenda 21 is een steeds evoluerend proces dat regelmatig gereviseerd moet worden… Er werden in 2012 aan meer dan 60 Waalse gemeentes zes opleidingssessies over 3 opleidingsdagen voorgesteld. Dankzij deze opleidingen konden de deelnemers hun praktijken vergelijken, uitwisselen met andere gemeenten of meer nog, de procedures of methodologie van de invoering van de lokale Agenda 21 verbeteren.

Een opleiding op maat voor meer dan 60 Waalse gemeenten

Programma van 3 dagen opleiding:

DAG 1:
– Voortgang van het “dossier” lokale Agenda 21 in Wallonië – Criteria voor duurzame ontwikkeling in de gemeente (idee van de duurzaamheidsbarometer)

DAG 2:
De minimaal vereiste structuur van een Agenda 21:
– Betrokkenheid van de gemeente en ,
– Participatie,
– Multidisciplinair aspect,
– Uitwerking van een actieprogramma.

DAG 3:
– Methodes voor participatie van de burgers, voor animatie en communicatie zowel intern als extern,
– Methodes om een lokale Agenda 21 te stimuleren
– Afwerken van fiches van goede praktijken

Projects

linked to the same topic