COACHING LABEL ECODYNAMISCHE ONDERNEMING

Een progressief label

Het label “Ecodynamische onderneming” is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een officiële erkenning voor de bedrijven met een goed milieubeheer en goede milieuprestaties. Dit label is een erkenning voor de dynamische milieuaanpak en voor de inspanningen die worden geleverd inzake afvalbeheer, rationeel energiegebruik, mobiliteit van de werknemers, etc.

 

Het label van “Ecodynamische onderneming” is gratis en staat open voor alle soorten ondernemingen (groot of klein, uit de privésector of de publieke sector, vereniging of non-profitorganisatie), ongeacht hun activiteiten, voor zover de kandidaat-onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt.

 

Meer dan 170 publieke en private organisaties van verschillende grootte dragen momenteel dit label in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Coaching op maat

Sinds 2013 begeleidt 21 Solutions organisaties die zich willen inzetten om het label van “ecodynamische onderneming” te verkrijgen. Dit zijn onder andere:
Oxfam International
de federatie Wallonië-Brussel
UCM National
BECI, de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel
Hogeschool Universiteit Brussel

 

… en nog vele andere natuurlijk die op weg zijn om het label te behalen.

 

News

linked to this project

21 Solutions is partner van de milieuvriendelijke running van Martin’s Hotels – Editie 2016

Noteer het alvast in uw agenda: op zondag 22 mei vindt de 2e editie van de Martin’s Run plaats in Genval! Na de geslaagde eerste editie van 2015 pakt het Martin’s Château du Lac de Genv

Lees meer

Nieuw #Label #Ecodynamische Onderneming presenteert eerste gelabelde organisaties! #circulareconomy

Werkt u elke dag aan een lagere milieu-impact? Doe zoals Comensia, FSMA en Praetica: sluit u aan bij het netwerk #ecodyn ! Als bedrijf, administratie of vereniging kunt u uw milieu-init

Lees meer

Projects

linked to the same topic