Ecotoolkit : hulpmiddelen voor zko’s

Ecotoolkit : hulpmiddelen voor zko’s

 

Online Platform

De Ecotoolkit is vooral bedoeld voor zeer kleine bedrijven en biedt aangepaste instrumenten om aan milieubeheer te doen, om de belangrijke stromen van het bedrijf te onderscheiden, om de kwaliteit van de voorzieningen te beoordelen, om het gedrag en de werkgewoonten te begrijpen – en om mogelijke verbeteringen te identificeren.

 

De Ecotoolkit bestaat uit:

  • een ecoscanom een vereenvoudigde CO2-afdruk en ecologische voetafdruk van de onderneming te berekenen,
  • ecokaarten die de belangrijkste aspecten van de onderneming in kaart brengen,
  • ecotips, een reeks van goede praktijken en acties om de geïdentificeerde uitdagingen aan te pakken.

Het project van de Ecotoolkit werd gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Leonardo Da Vinci-programma voor innovatieoverdracht. Het werd uitgevoerd door 21 Solutions in samenwerking met Groupe One, Time Foundation (Bulgarije), SEI-T (Estland), NEC (Slovenië) en de Kamer van Koophandel van Ruse (Bulgarije).

 

Lees meer: http://ecotoolkit.eu

 

Ecotoolkit : hulpmiddelen voor zko’s