Opleiding Good Food voor professionelen uit de socio-culturele sector:

Opleiding Good Food voor professionelen uit de socio-culturele sector: "Hoe animaties rond duurzame voeding opzetten voor eigen publiek ?"

Bent u werkzaam in de socio-culturele sector of bij een lokale overheidsdienst en wenst u meer kennis te vergaren over duurzame voeding?

Deze gratis opleiding, georganiseerd in het kader van de Good Food – strategie op initiatief van Leefmilieu Brussel en in samenwerking met Alimentation21, laat de professionele schakelfiguren uit de socio-culturele sector kennismaken met duurzame voeding en reikt hen interessante tools aan. De deelnemers zullen er ook verschillende methodieken leren kennen voor de uitwisseling van kennis en know how, zodat ze vervolgens hun eigen doelgroepen kunnen sensibiliseren en begeleiden naar een duurzamere “Good Food”.

De opleiding zal worden gegeven door Catherine Closson, consultant in duurzame voeding (Alimentation21) en Marino du Bus, animatrice van kookworkshops (Qu’est-ce qu’on mange ?).

Deze basisopleiding richt zich tot professionelen binnen de socio-culturele sector, die nog geen grondige kennis hebben van duurzame voeding.

Programma van een opleidingscyclus 

 • Sessie 1: Het ontdekken van duurzame voeding – voormiddag
 • Sessie 2: Hoe een kookworkshop organiseren (praktische workshop) – voormiddag + lunch
 • Sessie 3: Welke gedragsveranderingen en tools bestaan er – voormiddag
 • Sessie 4: Uitwerken van een activiteit rond voeding voor eigen publiek – voormiddag
 • Organisatie van een testanimatie met uw eigen publiek – datum zelf te bepalen
 • Sessie 5: Evaluatie – voormiddag

Data en locaties

Er is een aanbod van 5 opleidingscycli (telkens van 5 sessies) van maart 2017 tot oktober 2017: 4 cycli worden georganiseerd in het Frans en 1 opleidingscyclus in het Nederlands.

De locaties zijn verdeeld over verschillende zones binnen Brussel (de exacte locaties worden zo snel mogelijk meegedeeld).

 • Cyclus A (FR) – Dinsdag 14/03, 21/03, 25/04, 09/05 en 17/10 – Brussel “Noord”
 • Cyclus B (FR) – Donderdag 16/03, 30/03, 27/04, 11/05 en 26/10 – Brussel “Centrum”
 • Cyclus C (FR) – Donderdag 18/05, 01/06, 15/06, 29/06 en 09/11 – Brussel “Oost”
 • Cyclus D (FR) – Donderdag 07/09, 14/09, 21/09, 28/09 en 30/11 – Brussel “West”
 • Cyclus E (NL) – Dinsdag 02/05, 16/05, 30/05, 13/06 en 31/10 – Brussel “Centrum”

Volledig programma en praktische informatie (.pdf)

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Werkzaam zijn binnen de socio-culturele sector
 • Geen of weinig kennis hebben van duurzame voeding
 • Zich ertoe verbinden om:

1. Deel te nemen aan de volledige cyclus (4 sessies)

2. Deel te nemen aan de evaluatiesessie

3. Een testanimatie te organiseren aan het einde van de cyclus binnen zijn/haar professionele context en voor eigen doelgroepen

4. De toelating te krijgen van zijn/haar hiërarchie voor de deelname en dienstvrijstelling aan deze opleiding

5. De verworven kennis te integreren in zijn/haar professionele activiteiten.

Uiterste inschrijvingsdatum

 • Cyclus A en B : 02/03
 • Cyclus C en E : 21/04
 • Cyclus D : 21/08

Selectiecomité en inschrijvingsbevestiging

Aangezien de plaatsen beperkt zijn, zal er een selectie gebeuren van de kandidaten op basis van de inschrijvingsvoorwaarden, via een selectiecomité. U ontvangt de inschrijvingsbevestiging uiterlijk op:

Cyclus A en B : 07/03

Cyclus C en E : 25/04

Cyclus D : 25/08

Certificaat

De organisatie of vzw krijgt na afloop een certificaat als bewijs dat de werknemer aan de volledige opleidingscyclus heeft deelgenomen en zijn eigen animatie heeft georganiseerd. Op dit certificaat staat zowel de naam van de organisatie als die van de deelnemer vermeld.

Kostprijs

Deze opleiding is volledig gratis. Echter in geval van onwettige afwezigheid op één of meerdere opleidingssessies zal een financiële vergoeding worden geëist van de werkgever van de deelnemer.

Inschrijven

Contact : caroline.d@21solutions.eu