Brussels Takes Care - Aanbevelingen van de burgerraad

Brussels Takes Care - Aanbevelingen van de burgerraad

Met het initiatief Brussels Takes Care wil de Brusselse overheid lessen trekken uit de feedback van de inwoners en een actieplan opstellen om het gezondheids- en welzijnsbeleid te verbeteren.

 

Hiertoe hebben de GGC en het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn een proces opgezet om burgers te raadplegen met diverse inspraakmogelijkheden op lokaal en regionaal vlak: een online raadpleging, workshops, focusgroepen, interviews en een burgerraad. De resultaten van dit proces zullen bijdragen tot het welzijns- en gezondheidsbeleidsplan voor het Brussels Gewest.

 

Hierbij vind je de aanbevelingen van de burgerraad en diverse gegevens die hebben gediend als input voor het denkproces en de uitwisselingen.

 

https://www.brusselstakescare.be