#beCircular - save the date Annual meeting 2017/09/12

#beCircular - save the date Annual meeting 2017/09/12

PREC logo SAVE THE DATE
12/09/2017
PREC
De minister van Leefmilieu, Energie en Levenskwaliteit, Céline FREMAULT, de minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding, Didier GOSUIN en de staatssecretaris belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking en Wetenschappelijk Onderzoek, Fadila LAANAN

nodigen u uit voor:

PREC

#beCircular Annual Meeting 2017

Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie:

eerste resultaten en vooruitblik

PREC
De jaarlijkse bijeenkomst biedt de gelegenheid voor ontmoetingen, debatten en kennismaking met Brusselse, maar ook Europese en internationale initiatieven in de circulaire economie. Kom inspiratie opdoen voor nieuwe ideeën en van gedachten wisselen met de actoren uit de circulaire economie in talrijke domeinen, zoals stedelijke logistiek, bouw, handel, duurzame voeding, grondstoffen en afvalstoffen.

Dit evenement is bestemd voor politieke en institutionele vertegenwoordigers uit Brussel en de Europese regio’s, voor ondernemingen, voor brugactoren uit de economie, de innovatie, het onderzoek, het onderwijs, de vormingssector, de herinschakeling, voor milieudeskundigen, voor adviesberoepen en voor alle actoren van de circulaire economie.

Blokkeer deze datum alvast in uw agenda en neem deel aan deze grote Brusselse bijeenkomst van de circulaire economie. Meer gedetailleerde informatie wordt u binnenkort toegestuurd.

WANNEER
PREC
dinsdag 12 september 2017
van 9 tot 17 uur
WAAR
PREC
in het BEL op het terrein van Thurn & Taxis
Havenlaan 86c, 1000 Brussel
PREC
PREC
PREC
Impulse

 

#beCircular - save the date Annual meeting 2017/09/12